Feb 052014
 

Najzastupljenije sanduče na našem tržistu. Ovo sanduče se proizvodi u jednoj sivoj boji a postoje pet kombinacije sa jednim, dve, tri, četiri i pet sandučića. Pakovanjem ovih kombinacija dobijate poštanski ormar koji prilagođavate prema Vašim potrebama i željom stanara jedne stambene zgrade. Poštanski sandučići TIP 8 su uradjeni od kvalitetnog lima debljne hv lim 0.8 i 0.6 Zastita elektrostaticka plastifikacija ral 7032. Cilindricna bravica sa 2 kljucica. Dimenzije ovih sandučića su: TIP 8-1 dim: 400x225x110;TIP 8-2 dim: 400x225x195;TIP 8-3 dim: 400x225x280;TIP 8-4 dim: 400x225x365; TIP 8-5 dim: 400x225x450

Naši sandučići za zgradu imaju ATEST, odgovaraju novim standardima.