Feb 042014
 

Svaka stambena, poslovna zgrada ili drugi objekti koji služe raznim namenama: zaštiti lica, materijalnih sredstava ili drugi skaldištni prostori, moraju biti obezbeđeni posebnom zaštitom od eventualnih požara. Za pravilnu upotrebu hidranata i stalnu ispravnosst istih, potrebni su oramarići koji će hidrante stavlajti na dohvat ruke a opet zaštiti od nestašnih i radoznalih ruku. Na pravom ste mestu. Naša firma bavi ste proizvodnjom ormarića za hidrante koji su urađeni po svim propisanim standardima a pružaju maksimalnu udobnost za čuvanje, korišćenje i ponovno vraćanje u prvobitni položaja hidranata i hidrantnih creva. Na vratancima postoji mogućnost postavljanja katanca, ormani su obeleženi slovom H. Hidrantni ormani su uradjeni od kvalitetnog lima debljne hv lim 0.8 i 0.6 Zastita elektrostatička plastifikacija ral 7032. dimenzije ormana su 500x500x150.