Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE  ZA ZGRADE TIP 8

Najzastupljenije sanduče na našem tržistu. Ovo sanduče se proizvodi u jednoj sivoj boji a postoje pet kombinacije sa jednim, dve, tri, četiri i pet sandučića. Pakovanjem ovih kombinacija dobijate poštanski ormar koji prilagođavate prema Vašim potrebama i željom stanara jedne stambene zgrade. Poštanski sandučići TIP 8 su uradjeni od kvalitetnog lima debljne hv lim 0.8 […]

Feb 052014
 
VRATANCA ZA POSTANSKO SANDUCE ZA ZGRADE

  Kod nas možete nabaviti rezervna vratanca za vaše poštansko sanduče.Dovoljno je samo da promenite Vaša stara vratanca , sa našim novim, a ne celo sanduče da bi Vam sanduče bilo uskladjeno novim propisima. Vratanca odgovaraju većini starih poštanskih sandučića koji su ugradjivani osamdesetih godina. kao što je bio proizvodjač Rog iz Ljubljane,takodje odgovaraju i novijim […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 1

Poštansko sanduče TIP 1 je namenjeno za individualnu ugradnju ,a može se koristiti za ugradnju i u stambenim jedinicama. Sandučići tip 01 mogu biti spojeni u setovima od 1 do 5 komada. Svi sandučići poseduju pločicu za natpis imena i prezimena vlasnika stana. Ovi sandučići se izrađuju u dimenziji 260x200x75, od materijala Hv lim. Urađena […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 2

Poštansko sanduce TIP 02 namenjeno je isključivo za individualnu stambenu jedinicu. Laka montaža i savremeni dizajn. Poseduje otvor za poštu i na poleđini. Cilindrična bravica sa dva kljuca. Kod ovih sandučića vratanca se otvaraju vertikalno. Izrađuju se u više boja a moguća je kombinacija boja. Urađena je zaštita elektrostatičkom plastifikacijom. Dimenzje u kojima se izražuđuju […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 3

Poštansko sanduce TIP 03 namenjeno je isključivo za individualnu stambenu jedinicu. Laka montaža i savremeni dizajn. Poseduje otvor za poštu i na poleđini tako da se može namontirati i na kapiju od dvorišta. Cilindrična bravica sa dva kljuca. Izrađuju se u više boja a moguća je kombinacija boja. Urađena je zaštita elektrostatičkom plastifikacijom. Dimenzje u […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 5

Poštansko sanduce TIP 05 namenjeno je isključivo za individualnu stambenu jedinicu. Laka montaža i savremeni dizajn. Poseduje otvor za poštu i na poleđini tako da se može namontirati i na kapiju od dvorišta. Cilindrična bravica sa dva kljuca. Izrađuju se u više boja a moguća je kombinacija boja. Urađena je zaštita elektrostatičkom plastifikacijom. Dimenzje u […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 6

Poštansko sanduce TIP 05 namenjeno je isključivo za individualnu stambenu jedinicu. Laka montaža i savremeni dizajn. Poseduje otvor za poštu i na poleđini tako da se može namontirati i na kapiju od dvorišta. Cilindrična bravica sa dva kljuca. Izrađuju se u više boja a moguća je kombinacija boja. Urađena je zaštita elektrostatičkom plastifikacijom. Dimenzje u […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 7

Poštansko sanduče TIP 05 namenjeno je isključivo za individualnu stambenu jedinicu. Laka montaža i savremeni dizajn. Poseduje otvor za poštu i na poleđini tako da se može namontirati i na kapiju od dvorišta. Cilindrična bravica sa dva kljuca. Izrađuju se u više boja a moguća je kombinacija boja. Urađena je zaštita elektrostatičkom plastifikacijom. Dimenzje u […]

Feb 052014
 
POSTANSKO SANDUCE TIP 9

Poštansko sanduče TIP 05 namenjeno je isključivo za individualnu stambenu jedinicu. Laka montaža i savremeni dizajn. Poseduje otvor za poštu i na poleđini tako da se može namontirati i na kapiju od dvorišta. Cilindrična bravica sa dva kljuca. Izrađuju se u više boja a moguća je kombinacija boja. Urađena je zaštita elektrostatičkom plastifikacijom. Dimenzje u […]